Musik online

Funderar du på att starta en podcast med musik eller har du musik på din hemsida eller blogg? På den här sidan kan du läsa om Stims enkla baslicens för musik online.

På webben gäller samma regler för musik som i andra miljöer – det vill säga, om du använder musik i offentliga sammanhang så måste du ha en musiklicens från Stim. Det gäller både dig som privatperson och dig som driver ett företag, en förening eller liknande.

På den här sidan kan du läsa om licenser för:

Vad kostar en licens?

Priset för Stims onlinelicenser bestäms i första hand av antalet besökare på hemsidan där musiken finns tillgänglig. Lägsta priset för en onlinelicens är 350 kr per månad, vilket gäller för alla områden som listas på den här sidan.

Podcast

För podcasts som innehåller musik behövs en licens från Stim. Det gäller all form av musik, t ex intromusik, bakgrundsmusik, stämningsmusik, hela låtar såväl som delar av låtar.

Appar

Om du vill använda musik i en app så ber vid dig skicka en kort beskrivning av appen. Där förklarar du hur musiken kommer att användas, ungefär hur mycket musik som kommer att finnas tillgänglig och om möjligt en grov uppskattning av hur många användare appen beräknas få. Vi har förståelse för att det kan vara svårt att uppskatta på förhand, men skriv vad du vet i nuläget så kontaktar vi dig. Priset börjar vid 350 kr per månad.

Rörlig bild

När musik används i streamade film- och videoklipp behövs en Stimlicens. Stims baslicens kostar 350 kr per månad och gäller för filmklipp som är upp till 10 minuter långa och upp till 5000 uppspelningar per månad. Vid fler än 5000 uppspelningar per månad eller för klipp över 10 minuter, kontakta oss för särskilt avtal.

Inbäddade YouTube-klipp är redan reglerade genom avtal mellan Stim och YouTube och kräver ingen särskild licens när de används på en annan sida.Streaming

Streaming av endast ljud (ej video) på t ex en hemsida eller blogg. Stims baslicens kostar 350 kr per månad och omfattar upp till 12 000 streamade låtar per månad*. Vid fler än 12 000 streamade låtar per månad, kontakta oss.

*= Med ”streamade låtar per månad” menas den totala mängd låtar som konsumeras/lyssnas på (dvs inte bara mängden tillgängliggjorda låtar, utan den sammanlagda mängden lyssningar på dessa under en månad).

Webbradio

Webbradio är linjära onlinesändningar. Programmen kan inte laddas ner eller streamas i efterhand. För on-demand eller arkiverad radio, se stycket om podcast. Licensen kostar 350 kr per månad och gäller för upp till 50 000 streamade låtar per månad.*

*= Med ”streamade låtar per månad” menas den totala mängd låtar som konsumeras/lyssnas på (dvs inte bara mängden tillgängliggjorda låtar, utan den sammanlagda mängden lyssningar på dessa under en månad).

Downloads

Med downloads menas enstaka låtar eller album som kan laddas ned och sparas permanent - till skillnad mot streamade låtar som bara lagras tillfälligt. Stims licens kostar 350 kr per månad och omfattar upp till 350 nedladdade låtar. För baslicensen får 12% av bruttointäkten inte överstiga 350 kr per månad - om så är fallet, kontakta Stim för särskilt avtal.

 

Stims villkor

När du skaffar Stims onlinelicens måste du också godkänna avtalsvillkoren. Läs våra avtalsvillkor för musikanvändning online.

Tags