Musik online

Vill du starta en webbtjänst där man kan ladda ner musik? Tänker du tillhandahålla streaming av musik, film och konsert? Du kanske har en blogg med en podcast eller webbradio? 

För att upphovspersonerna ska få sin ersättning behöver du i alla dessa fall en musiklicens från Stim.

Vart går pengarna?

Med stöd av upphovsrättslagen samlar Stim in och fördelar pengar individuellt till musikförlagen och musikskaparna, alltså de som gjort musiken möjlig.

På den här sidan kan du läsa om följande licenser:

Musik för nedladdning

Nedladdning (eller downloads) är låtar som kan laddas ned och sparas.

Licenser

Baspaket: 350 kr per månad. Upp till 5 000 besök per månad och maximalt 200 nedladdade musikverk per månad.

Mellanpaket: 1 000 kr per månad. Upp till 15 000 besök per månad och maximalt 200 nedladdade musikverk per månad.

Större verksamhet: Har du fler än 200 nedladdningar per månad eller över 15 000 besök per månad? Fyll i en ansökan om musiklicens så får du en offert från oss.

Stims standardavgift för permanenta nedladdningar är 12% av försäljningspriset (exkl. mervärdesskatt), dock lägst 1 krona per nedladdad låt (minimipriset justeras enligt konsumentprisindex).

Rapportera spelade låtar

Vid baspaket och mellanpaket behöver du inte rapportera vilka låtar som laddats ned. Vid större verksamhet så ska du varje månad rapportera alla låtar som laddats ned, hur många gånger de laddats ned och till vilket pris.  

Strömmad musik (streaming)

Strömmad musik (streaming) är musik i audioformat (det vill säga ej film/video) som inte är avsedd att laddas ned för att sparas. 

Licenser
Baspaket: 350 kr per månad. Upp till 5 000 besök per månad. Max 12 000 strömmade verk per månad
Mellanpaket: 1 000 kr per månad. Upp till 15 000 besök per månad. Max 12 000 strömmade verk per månad

Större verksamhet: Har du en verksamhet med över 15 000 besök per månad eller över 12 000 strömmar per månad? Fyll i en ansökan om musiklicens så får du en offert från oss.

Strömmade film- och videoklipp

Denna kategori innefattar film- och video-klipp med musik som är max 5 minuter. Klippen är inte avsedda för nedladdning.

Licenser

Baspaket: 350 kr per månad. Upp till 5 000 besök per månad. Max 5 000 strömmar per månad à max 5 minuter

Mellanpaket: 1 000 kr per månad. Upp till 15 000 besök per månad. Max 5 000 strömmar per månad à max 5 minuter

Större verksamhet: Har du en verksamhet med över 15 000 besök per månad eller över 5 000 strömmar/månad á max 5 minuter? Fyll i en ansökan om musiklicens så får du en offert från oss.

Webbradio

Webbradio är radioutsändningar på internet där musiken varvas med redaktionellt programinnehåll. Programmen kan inte laddas ner och alla hör samma utsändning samtidigt. Lyssnaren kan inte välja ut låtar, pausa eller spola framåt/bakåt.

Licenser

Baspaket: 350 kr/månad för upp till 5 000 besök/månad och mindre än 50 000 strömmade musikverk per månad.

Mellanpaket: 1 000 kr/månad för upp till 15 000 besök/månad och mindre än 50 000 strömmade musikverk månad.

Större verksamhet: Har du en verksamhet med fler än 15 000 besök/månad eller fler än 50 000 strömmar/månad? Då beräknas avgiften istället som en royalty baserad på de samlade intäkterna från tjänsten, dock med ett minimum som beräknas utifrån antalet besök i kombination med musikmängd på webbplatsen. Med de samlade intäkterna menar vi alla musikrelaterade intäkter såsom exempelvis medlemsavgifter och intäkter från reklam och sponsring. Royaltyn är för närvarande 12 % av de samlade intäkterna. 6 % moms tillkommer. Fyll i en ansökan om musiklicens så får du en offert från oss.

Podcast

En podcast (eller podradio) är ett enkelt sätt att publicera på ljud på nätet. Vill du starta en podcast som innehåller musik behöver du en licens från Stim. 

Licenser
Baspaket: 350 kr per månad. Upp till 5 000 besök per månad. Max 1 000 nedladdade eller strömmade program per månad à max 45 minuter

Mellanpaket: 1 000 kr per månad. Upp till 15 000 besök per månad. Max 1 000 nedladdade eller strömmade program per månad à max 45 minuter

Större verksamhet: Har du en verksamhet med över 15 000 besök per månad eller över 1 000 nedladdningar/månad à max 45 minuter? Fyll i en ansökan om musiklicens så får du en offert från oss.

Tänk även på:

  • Stims licens avser ersättning till låtskrivare, textförfattare och musikförlag. Inspelningarna licensieras däremot av skivbolagen. Kontakta Ifpi för mer info om skivbolagens licenser (www.ifpi.se).
  • För baspaket och mellanpaket behöver du inte skicka in en komplett låtlista - detta är aktuellt för större musiktjänster. För mer information, kontakta Stims Kundservice.

Strömmade konserter

Vill du lägga ut filmade konserter på din webbplats? För att upphovsmännen ska få sin ersättning behöver du en licens från Stim.

Licenser
Baspaket: 350 kr per månad. Upp till 5 000 besök per månad och upp till 1 000 strömmar (streams) per månad à max 2 timmar.
Mellanpaket: 1 000 kr per månad. Upp till 15 000 besök per månad och 1 000 strömmar (streams) per månad à max 2 timmar.

Större verksamhet: Har du en verksamhet med över 15 000 besök per månad eller över 1 000 strömmar per månad á max 2 timmar? Fyll i en ansökan om musiklicens så får du en offert från oss.

Synkroniseringsersättning

Vid sammansättning av ljud och bild kan även en så kallad synkroniseringsersättning tillkomma om sådan inte tidigare betalts för användningen av den aktuella filmen/videon på internet. Läs mer om ersättning för musik i film och tv-produktion.

Egen musik på hemsidan

Du som vill lägga ut din egen musik på din privata hemsida får naturligtvis göra det utan att betala licensavgift till Stim/NCB. Det gäller för både streamad och nedladdningsbar musik. Följande villkor måste dock vara uppfyllda:

  • Webbplatsen ska vara din egen privata hemsida, vilket bland annat innebär att du har den fullständiga redigerings- och rådighetsrätten över webbplatsen.

  • Alla rättigheter till musiken ska innehas av dig själv, eller tillsammans med dina medkompositörer. Om musiken är förlagd måste förlaget ägas/kontrolleras av dig/er.

  • Inga kopplingar till föreningar, skivbolag eller kommersiella företag får förekomma på webbplatsen.

Om ovanstående villkor är uppfyllda behöver du inte ansöka om Stim/NCB:s Internetlicens. Skulle något förändras så att villkoren inte längre uppfylls är du skyldig att ansöka om musiklicens på vanligt sätt.

Musik i reklam

Om musiken används i reklam behöver du förutom Stimlicensen även tillstånd från musikförlaget eller upphovspersonen själv. Läs mer om musik i reklam.

 

Musiktillstånd för webbplatser

Särskilda villkor

Tags