Priser och särskilda villkor för musik i event - giltiga t.o.m 2018

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i event. Notera att priserna på denna sida var giltiga t.o.m 2018.

Priser och villkor på den här sidan är giltiga för evenemang som arrangerats under 2018 eller tidigare. Fr.o.m 1 januari 2019 tillämpar vi en ny prismodell för event

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i samband med event

För offentligt framförande av Musik vid entréfria event (dvs ett evenemang som samlar en önskad målgrupp för att skapa en upplevelse och kommunicera ett budskap, exempelvis vid modevisningar, produktlanseringar, kundträffar, releasefester, personalfester och galor) betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Särskilda villkor

Musikrapportering av framförd Musik

Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna villkor

Musikrapporteringen när det gäller populärmusik, jazz och folkmusik framförd av svenska artister, görs vanligen av artisterna, deras ombud eller av Stim och Licenstagaren har då normalt ingen skyldighet att lämna ytterligare sammanställning. Om Stim så begär ska emellertid Licenstagaren lämna en sammanställning över Musiken som framförts. När Musik framförts av artister som inte är bosatta i Sverige samt vid framföranden av konstmusik (orkestermusik, kammarmusik med mera), har Licenstagaren alltid skyldighet att lämna en sammanställning över Musik som framförts enligt vad som framgår ovan.

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar entrébelagda event med Livemusik. Se Priser och särskilda villkor Livemusik.

Övrigt

Om Stim så begär har Licenstagaren en skyldighet att göra en Förhandsanmälan. Stim har rätt att göra Besök. För ytterligare information hänvisas till de Allmänna villkoren

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.