Avtal mellan Stim och SKR – det här gäller för kommunerna

Ett nytt avtal för musikanvändning i kommunerna undertecknades med SKR i december 2019. Det nya avtalet utgår från den faktiska musikanvändningen i den kommunala verksamheten och ersätter musikskapare i högre utsträckning än tidigare. Här kan du läsa avtalet i korthet. 

Avtalet med SKR är ett så kallat normalavtal som fungerar rådgivande till kommuner gällande licens för musikanvändning. Den nya avtalsmodellen speglar den ökade användningen av musik och ger större möjlighet för varje kommun att själva påverka hur mycket man betalar. 

Ett avtalsutkast har skickats till samtliga kommuner
Avtalet erbjuds till Sveriges samtliga 290 kommuner, med startdatum varierande beroende på tidigare avtalslängd. Avtalsperioden är 3 år alternativt 6 år beroende på från vilket år man tecknar och löper sedan vidare 1 år i sänder. Kommuner som har ett avtal med Stim kommer att få det ersatt med det nya normavtalet från och med när det befintliga avtalet tecknades. Om avgiften som erlagts för den aktuella perioden överstiger den nya avgiften enligt normalavtalet så kommer den summan att dras av på nästkommande periods faktura.

Kommunernas musikavtal i korthet

Avtalet licensierar all musikanvändning i kommunen, men allt ingår inte i den fasta avgiften. Kommunen behöver därför lämna in uppgifter till Stim för de delar som inte ryms inom fasta avgiften. Nedan ser du vad som ingår och ej.  

Kommunens fasta avgift i avtalet omfattar följande områden: 

 • Skola - förskola, grundskola, gymnasium, fritidsgård, fritidshem
  Bakgrundsmusik, diskotek och livemusik (entréfria evenemang upp till 300 besökare) i skolans lokaler, skolavslutningar och ”Musik i Media” (ersättning för kopiering och lagring av musik) ingår. Undantaget är livemusik på fritidsgård/ fritidsverksamhet den redovisas i efterskott.
 • Omsorgen - äldreboenden, korttidsboenden, dagcenter, serviceboenden etc.
  Bakgrundsmusik, diskotek och livemusik (entréfria evenemang upp till 300 besökare) och musik i motionspass ingår.
 • Idrottshallar, simhallar
  Bakgrundsmusik ingår när kommunen driver hallen själv. Är det en annan aktör som hyr hallen så ska denna betala Stimavgiften. 
 • Kommunens arbetsplatser
  Bakgrundsmusik på arbetsplatser, lunchrum och personalutrymmen, musik från datorer och mobiler samt personalfester med diskotek eller livemusik (entréfria evenemang upp till 300 besökare) ingår.
 • Servering
  Bakgrundsmusik i servering inom skola och omsorg ingår.
 • Musik i utställning och installation
  De flesta kommuner har valt att inkludera bakgrundsmusik i utställning och installation i det fasta beloppet. Ta kontakt med [email protected] för att se vad som gäller din kommun.  
 • Teaterpjäser
  De flesta kommuner har valt att inkludra teaterpjäser som producerats av kommunal enhet/verksamhet i det fasta beloppet. Ta kontakt med [email protected] för att se vad som gäller för din kommun.

Följande musikanvändning är licensierad i avtalet men ingår inte i den fasta avgiften:

 • Kulturskolor och musikskolor 
  Läs särskild information om musik- och kulturskolor. Fakturaunderlag och repertoar ska redovisas till Stim. Anmäl denna liveverksamhet här.
 • Musikklasser, musikgymnasier, estetiska program med musikinriktning
  Fakturaunderlag ska lämnas för större konserter (+300 besökare) och för alla konserter med entré. Anmäl denna liveverksamhet här. 
 • Skolkonserter med entré eller med fler än 300 besökare
  Ingår inte i det fasta beloppet. Dessa konserter redovisas och betalas i efterskott. Anmäl denna liveverksamhet här. 
 • Offentliga livemusiktillfällen
  Fakturaunderlag ska lämnas till Stim för alla offentliga livemusikevenemang, t ex kulturprogram, stadsfester, valborgs- och nationaldagsfiranden och arr på fritidsgårdar och ungdomshus. Anmäl verksamhet här
 • Streaming – Musik på kommunens hemsida
  Fakturaunderlag ska redovisas till Stim. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected]
 • Filmvisning
  Fakturaunderlag ska redovisas till Stim. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected]
 • Telefonväxel med musik 
  Fakturaunderlag ska redovisas till Stim. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected]
 • Musik i butik, turistbyrå eller bibliotek
  Har ni bakgrundsmusik inom dessa verksamheter så ska fakturaunderlag redovisas till Stim. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected]
 • Sportevenemang
  Musik under sportgalor, tävlingar, mästerskap etc. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected]
 • Diskotek eller klubbverksamhet med DJ (inspelad musik)
  Diskotek utanför skolverksamheten ska redovisas till Stim. Anmäl verksamhet på [email protected]
 • Musik i servering
  För servering med musik utanför skola och omsorg ska fakturaunderlag redovisas till Stim. Anmäl verksamhet på [email protected]
 • Musik i gym, motionspass och danskurs
  Musik på gym, under motionspass och danskurser ska redovisas till Stim. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected]

  Prislistor till alla områden hittar du här