Avtal mellan Stim och SKR – det här gäller för regionerna

Ett avtal för musikanvändning i regionerna undertecknades med SKR i december 2020. Avtalet utgår från den faktiska musikanvändningen i den regionala verksamheten och ersätter musikskapare i högre utsträckning än tidigare. Här kan du läsa avtalet i korthet. 

Avtalet med SKR är ett så kallat normalavtal som fungerar rådgivande till regioner gällande licens för musikanvändning. Den nya avtalsmodellen speglar den ökade användningen av musik och ger större möjlighet för varje region att själva påverka hur mycket man betalar. 

Regionernas musikavtal i korthet

Avtalet licensierar all musikanvändning i regionen, men allt ingår inte i den fasta avgiften. Regionen behöver därför lämna in uppgifter till Stim för de delar som inte ryms inom fasta avgiften. Nedan ser du vad som ingår och ej.  

Regionens fasta avgift i avtalet omfattar följande områden: 

 • Regional skola – t ex Folkhögskolor
  Bakgrundsmusik, diskotek och livemusik (entréfria evenemang upp till 300 besökare) i skolans lokaler (inkl. skolcafé/serveringar), traditionsenliga skolavslutningar. Även ”Musik i Media” (ersättning för kopiering och lagring av musik) ingår.
 • Regional vård/omsorg – sjukhus, vårdhem, vårdmottagningar, tandläkarmottagningar etc.
  Bakgrundsmusik, diskotek och livemusik (entréfria evenemang upp till 300 besökare) och musik i ledarledda motionspass ingår.
 • Regionens arbetsplatser
  Bakgrundsmusik på arbetsplatser, lunchrum och personalutrymmen, musik från datorer och mobiler samt personalfester med diskotek eller livemusik (entréfria evenemang upp till 300 besökare) ingår.
 • Musik i servering
  Bakgrundsmusik i servering inom skola och vård/omsorg ingår i skol- respektive vård/omsorgstariffen och utgör ingen ytterligare avgift. Övriga serveringar kan inkluderas i det fasta beloppet.
 • Musik i utställning och installation
  Bakgrundsmusik i utställning och installation kan inkluderas i det fasta beloppet. Ta kontakt med [email protected] för att se vad som gäller din region.

Följande musikanvändning är licensierad i avtalet men ingår inte i den fasta avgiften:

 • Skolkonserter med entré eller med fler än 300 besökare
  Ingår inte i det fasta beloppet. Dessa konserter redovisas och betalas för i efterskott. Anmäl verksamheten till [email protected].
 • Offentliga livemusiktillfällen
  Fakturaunderlag ska lämnas till Stim för alla offentliga livemusikevenemang som arrangeras av regionen. Anmäl verksamheten till [email protected].
 • Streaming – Musik på regionens webbplatser/plattformar
  Fakturaunderlag ska redovisas till Stim. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected].
 • Filmvisning
  Fakturaunderlag ska redovisas till Stim. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected].
 • Musik i butik, turistbyrå, foajé, reception eller bibliotek
  Har ni bakgrundsmusik inom dessa verksamheter så ska fakturaunderlag redovisas till Stim. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected].
 • Musik i hotell-, camping- och stuguthyrningsverksamhet
  Har ni bakgrundsmusik inom dessa verksamheter så ska fakturaunderlag redovisas till Stim. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected].
 • Diskotek eller klubbverksamhet med DJ (inspelad musik)
  Diskotek utanför skolverksamheten ska redovisas till Stim. Anmäl verksamhet på [email protected].
 • Musik i gym, motionspass och danskurs
  Musik på gym, under motionspass och danskurser ska redovisas till Stim. Kontakta Stim för att ta fram avgift för denna musikanvändning. Anmäls till [email protected].