Stims olika avräkningsområden

Hur mycket pengar du får från Stim beror bland annat på var någonstans din musik har spelats. På din avräkningshandling kan du se det genom indelningen i olika Avräkningsområden.

Avräkningningsområdena visas med nummer och namn i handlingens inledande sammanfattning, med en totalsumma för varje område. Numret anges även vid varje avräknad ”Originaltitel/Versionstitel” i kolumnen ”Avr. omr.”.

En ”Originaltitel/Versionstitel” kan få pengar från flera avräkningsområden. Dessa anges då i stigande nummerordning.

Du kan läsa mer om varje område under "Läs mer" här nedanför. Siffran framför varje rubrik är avräkningsområdets nummer.