Teatermusik

Detta avser musik som inte är särskilt komponerad för föreställningen, det vill säga effektmusik, mellanaktsmusik, musik i samband med scenbyte eller pausmusik. Stim kan inte ge tillstånd för specialkomponerad musik till teaterpjäser eftersom det räknas som stora rättigheter.

Benämns som Avräkningsområde 07​ i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Teaterproducenten betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken?

Musikrapporter skickas in från teaterproducenten.

Hur fördelas pengarna?

Det belopp som det enskilda framförandet inbringat fördelas på musiken som rapporterats in.

När betalas pengarna ut?

Två gånger per år (i juni och december). Omfattar det som framförts halvåret innan. 

Hur reklamerar jag?

Du fyller i formuläret "Liveframföranden i Sverige" under fliken "Reklamation" i din webbtjänst. Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräkningsinformationen från Stim.