Omfördelade intäkter

Intäkter som är äldre än tre år där rättighetshavaren inte har kunnat identifieras trots omfattande eftersökningsarbete.

Benämns som Avräkningsområde 22​ i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Från Stims ordinarie licensiering. Intäkterna är äldre än tre år och rättighetshavaren har inte kunnat identifieras trots omfattande eftersökningsarbete.

Hur rapporteras musiken?

Musiken rapporteras inte.

Hur fördelas pengarna?

Beloppen har först delats in i intäktsår och avräkningsområden. Därmed skapas möjligheten att omfördela pengarna till verk där rättighetshavarna har identifierats, baserat på rapportunderlag för relevant år och avräkningsområde.

När betalas pengarna ut?

I samband med ordinarie Stimutbetalningar.

Hur reklamerar jag?

Avräkningsområdet kan inte reklameras.