Närradio

Musik som spelats i närradio.

Benämns som Avräkningsområde 14​ i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Närradioföreningarna betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken?

Samplings underlag från Kristna radionätet, samt egen rapportering från våra rättighetshavare. 

Hur fördelas pengarna?

Vi fördelar maximalt 10% av den totala intäkten baserat på egen rapportering från våra rättighetshavare. Den resterade andelen fördelas med cirka 17% på samplingsunderlaget från Kristna radionätet och cirka 83% analogiavräknas baserat på rapporter från Sveriges Radios P4 Lokal.

När betalas pengarna ut?

Två gånger per år (i juni och december). Omfattar det som spelats halvåret innan.

Hur reklamerar jag?

Avräkningsområden utan eget musikrapport-underlag kan det inte göras någon reklamation på.