Sveriges Radio

Inspelad musik, livemusik, samt bakgrundsmusik i radioprogram.

Benämns som Avräkningsområde 10​ i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Sveriges Radio betalar licensavgift till Stim; en årlig klumpsumma som justeras baserat på utvecklingen av samtliga kanalers sammanlagda musikmängd och lyssnartid.

Hur rapporteras musiken?

All musik som spelas i Sveriges Radio rapporteras in till Stim.

Hur fördelas pengarna?

Pengarna fördelas enligt den information som Sveriges Radio rapporterar in till Stim. En framförd minut i någon av Sveriges Radios rikstäckande kanaler ger samma ersättning per minut oavsett i vilken kanal som framförandet ägde rum. Framförande i någon av lokalkanalerna ger en lägre minutersättning än rikskanalerna då räckvidden på sändningarna är mindre.

När betalas pengarna ut?

Två gånger per år (i juni och december). Omfattar det som framförts halvåret innan.

Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor, fyll i formuläret "Radio eller tv i Sverige" under "Reklamation". Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräkningsinformationen från Stim.