Biografer

Musik i filmer på svenska biografer.

Benämnns som Avräkningsområde 15 i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Biografernas ägare betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken?

Sveriges Biografägareförbund redovisar statistik över intäkter per visad film. I CUE-sheets från Stimorganisationer i andra länder och från filmproducenter rapporteras filmernas musikinnehåll in. (CUE-sheet är en förteckning över filmens musiktitlar och upphovspersoner med tidsangivelse för respektive titel).

Hur fördelas pengarna?

Enligt statistik och CUE-sheets. Filmmusik avräknas i gradering A och visas i en egen del av avräknings-handlingen. 1% av biljettintäkterna för all film på bio går till Stim. Pengarna fördelas mellan filmer med biljettintäkter över 20 000 kr per kvartal. 

När betalas pengarna ut?

Kvartalsvis (i mars, juni, september och december). Omfattar det som framförts kvartalet innan.

Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor, fyll i formuläret  "Övriga reklamationer" under "Reklamation". Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräkningsinformationen från Stim.