Biografer

Musik i filmer på svenska biografer.

Benämns som Avräkningsområde 15 i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Biografernas ägare betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken?

Sveriges biografägare redovisar statistik över intäkter per visad film. I CUE-sheets från Stimorganisationer i andra länder och från filmproducenter rapporteras filmernas musikinnehåll in. (CUE-sheet är en förteckning över filmens musiktitlar och upphovspersoner med tidsangivelse för respektive titel).

Hur fördelas pengarna?

Enligt statistik och CUE-sheets. Filmmusik avräknas i gradering A och visas i en egen del av avräknings-handlingen. Stim förhandlar med Sveriges biografägare angående ersättning till Stims anslutna för Musik i film. Pengarna fördelas till filmer som har biljettintäkter över 20 000 kr per kvartal. 

När betalas pengarna ut?

Kvartalsvis (i mars, juni, september och december). Omfattar det som framförts ett halvår innan.

Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor, fyll i formuläret  "Övriga reklamationer" under "Reklamation". Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräkningsinformationen från Stim.