Musik framförd utanför Sverige

Konserter, radio och tv, film på tv och bio, disco, bakgrundsmusik med mera.

Benämns som Avräkningsområde 20 i handlingen

Varifrån kommer pengarna?

Stimorganisationer i andra länder tar betalt för musik som spelas där, och betalar sedan till Stim. 
Hur rapporteras musiken? Underlag från Stimorganisationer i andra länder. 
Hur fördelas pengarna? Musikrapporterna som kommer från de utländska Stimorganisationerna jämförs med vår egen dokumentation av verket. Stimorganisationerna i de andra länderna har sina egna regler för vad de betalar ersättning för. Film visas i egen del i avräkningshandlingen.
När betalas pengarna ut? Fyra gånger per år (i mars, juni, september och december).  
Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor, fyll i formuläret  "Radio eller tv i  utlandet" alternativt "Live-framföranden i utlandet" under Reklamation". Du kan reklamera upp till tre år från det att själva framförandet ägt rum.