Betalning och ersättning till upphovspersoner

Stim är en medlemsorganisation utan vinstintresse som grundades 1923 med syftet att samla in pengar för musikanvändning och sedan fördela dem till de som skapat musiken. Idag har Stim närmare 100 000 anslutna musikskapare och förlag.

Utbetalningar

Stim arbetar för att ge våra anslutna bästa möjliga ersättning för sin musik, oavsett var den spelas. Vi representerar dina rättigheter såväl i Sverige som globalt – var musiken än spelas ser vi till att du får betalt.

Stim har fyra stora kvartalsutbetalningar varje år. Utöver dessa gör vi även utbetalningar för musik i i digitala tjänster. Läs mer i vår utbetalningskalender

Hur mycket pengar du som musikskapare får beror på flera saker. Här kan du läsa mer om hur vi räknar samt hur ersättningen för speltid i radio och tv ser ut. 

Är du intresserad av att se vad som ingått i tidigare utbetalningar så finns en förteckning över det här.

Läs också Stims årsplanering för att få en tydlig överblick över årets utbetalningar.

Kategorier för utbetalning

Här kan du läsa mer detaljerat om de olika avräkningsområdena Stim har för utbetalning.

Priser och villkor för musikanvändare

Själva förutsättningen för att Stim ska kunna betala ut ersättning till de som skapat musiken är att de som använder musiken betalar för den. Stims licens ger tillgång till marknadens bredaste utbud av musik och tillsammans med våra medlemmar och kunder ger vi förutsättningar för skapande och återväxt i Sveriges musikliv. 

Ta reda på priset för din musikanvändning via våra priser och villkor, som sorteras i olika verksamhetstyper och musikområden.