Betalning och ersättning till upphovspersoner

Stims idé bygger på att samla in pengar för musikanvändning och sedan distribuera dem till de som skapat musiken. 

Utbetalningar

Stim har fyra stora kvartalsutbetalningar varje år. Utöver dessa gör vi även utbetalningar för musik i i digitala tjänster. Läs mer i vår utbetalningskalender

Hur mycket pengar du får beror på flera saker. Här kan du läsa mer om hur vi räknar samt hur ersättningen för speltid i radio och tv ser ut. 

Är du intresserad av att se vad som ingått i tidigare utbetalningar så finns en förteckning över det här. 

Kategorier för utbetalning

Här kan du läsa mer detaljerat om de olika avräkningsområdena Stim har för utbetalning.

Priser och villkor för musikanvändare

Här finns en lista med priser och villkor för en lång rad olika typer av musikanvändare.