Biblioteksersättning

Pengar från staten som kompenserar upphovspersoner för utlåning av cd-skivor och kassettband på bibliotek.

Benämnns som Avräkningsområde 18 i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Staten betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken?

Information om vad som har lånats ut på biblioteken kommer från Sveriges författarfond. Ersättningen beräknas på antalet hemlån av cd-skivor och kassettband.  

Hur fördelas pengarna?

Till svenska verk som förekommer på utlånade skivor och kassetter. Ersättningen går endast till svenska upphovspersoner eftersom den betalas ut som ett stöd från Kulturdepartementet och är en  offentligrättslig ersättning. Biblioteksersättningen är inte en upphovsrättslig ersättning där likabehandling råder inom EES (se Privatkopieringsersättning).  

När betalas pengarna ut?

En gång per år (i september). Omfattar det som lånats ut två år tidigare.  

Hur reklamerar jag?

Det går inte att göra eftersom avräkningen baseras på en faktisk lista.