MEM-stöd

MEM-stödet är ett stöd till marknadsmässigt eftersatta musikområden.

Nu levande Stimanslutna upphovspersoner och musikförlag som har avtal med en Stimansluten upphovsperson har rätt till MEM-stöd för följande:

  • musik som avräknats inom något av områdena Konserter med konstmusik och Kyrkokonserter
  • musik med graderingen B eller högre som spelats på
    • övriga konserter
    • Sveriges Radio P2 live
    • SVT visuellt
    • TV4 visuellt

MEM-stödet betalas ut i september varje år och finansieras  med pengar från den samlade utbetalningen till Stimanslutna rättighetshavare. Ny modell och utbetalningsperiod trädde i kraft under 2017.

Om du får MEM-stöd specificeras det på din avräkningsnota som ett totalbelopp och noteringen "Stöd till verk avräknade inom marknadsmässigt eftersatta musikområden".