Online utan musikrapport

Musikanvändare på internet som betalar licens till Stim utan krav på musikrapportering.

Benämns som Avräkningsområde 19​ i handlingen.

Varifrån kommer pengarna? Musiktjänstföretag som erbjuder streamad musik, webbradioaktörer, företag och privatpersoner betalar till Stim.  
Hur rapporteras musiken? Ingen musikrapportering sker på detta område.  
Hur fördelas pengarna?

Baserat på befintlig rapportering inom Online-området. Läs mer om analogin för området Online/nya medier utan musikrapport.

När betalas pengarna ut? Halvårsvis (juni, december).  
Hur reklamerar jag? Avräkningsområden utan eget rapportunderlag kan man inte göra någon reklamation på.