Kommersiell tv

Avser liveframträdanden, bakgrundsmusik i program, vinjetter, signaturmelodier, samt musik i filmer och tv-serier som sänds av kommersiella tv-kanaler.

Benämnns som Avräkningsområde 13 i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Kanal 9, Canal+ samt Discovery betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken?

TV3, TV4, TV4+, TV400, TV4 Film, Kanal 5, TV6, samt Canal+ rapporterar in till Stim vilken musik som har spelats. Filmunderlag skickas till Stim i form av CUE-sheets från producenter, tv-kanaler och Stimorganisationer i andra länder (CUE-sheet är en förteckning över filmens musiktitlar och upphovspersoner med tidsangivelse för respektive titel). 

Hur fördelas pengarna?

I enlighet med den information som rapporteras in till Stim. TV4 Lokal ger lägre belopp än deras rikssändningar. All filmmusik avräknas i gradering A.

När betalas pengarna ut?

Två gånger per år (i juni och december). Omfattar det som framförts/spelats halvåret innan.

Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor, fyll i formuläret  "Radio eller tv i  Sverige" under "Reklamation". Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräkningsinformationen från Stim.