Online med musikrapport

Nedladdningar, ringsignaler, webbradio och streaming.

Benämns som Avräkningsområde 16​ i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Musiktjänstföretag, webbradioaktörer och liknande betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken?

Vi får in musikrapporter från de flesta musiktjänstföretag och webbradioaktörer.

Hur fördelas pengarna?

Ersättning för streaming/webbradio består av 70% framförande och 30% mekanisk. Läs vidare om variationer på fördelningsmodellen.

När betalas pengarna ut?

Kvartalsvis (mars, juni, september, december).

Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor, fyll i formuläret "Övriga reklamationer" under "Reklamation". Inom streaming/webbradio är det för närvarande endast möjligt att reklamera framföranden i de tjänster/webbradiostationer som rapporterar in till Stim vad som spelats.

Variationer på fördelningsmodellen för online med musikrapport

Ersättning för streaming/webbradio består av 70% framförande och 30% mekanisk. Av den anledningen redovisas varje verk på två rader i avräkningshandlingen från Stim; en rad för framförandeersättningen och en för den mekaniska ersättning.

För nedladdningar gäller det motsatta förhållandet, det vill säga 70% mekaniskt och 30% utförande. Även dessa redovisas på två rader i avräkningshandlingen.

Ersättning som avser nyttjanden gjorda av musikleverantörer består av 100% mekanisk ersättning och redovisas därför endast på en rad.

För abonnemangsbaserade VOD-tjänster (video on demand) gäller 70% framförande och 30% mekaniskt, medan downloads/köp av VOD-material fördelas 30% framförande och 70% mekaniskt. Avslutningsvis, för VOD-material som hyrs för en begränsad tid tillämpas 50% framförande och 50% mekaniskt.