Registrera ditt företag som betalningsmottagare

Om du vill att din Stimersättning ska betalas ut till ditt eller någon annans företag, så kan du skicka in en begäran om det till Stims Medlemsservice.

Fyll i blanketten Anmälan om utbetalning till företag (pdf) och bifoga en kopia av din F-skattsedel eller ditt registerutdrag (f.d momsregistreringsbevis).

Du skickar sedan uppgifterna per post till:

Stim
Medlemsservice
Box 170 92
104 62 Stockholm

Hur säger man upp en överlåtelse/upplåtelse?

För att säga upp en överlåtelse till eget bolag, eller till ett bolag med flera ägare, skickar du informationen via brev med vanlig post - det går inte att mejla in den. Alla som står som ägare till bolaget måste skriva under uppsägningen. I brevet ska du även ange till vilket konto Stimersättningen ska sättas in på i framtiden, samt kontouppgifter till samtliga inblandade som omfattas av uppsägningen.

Uppsägningen skickar du till:

Stim
Medlemsservice
Box 170 92
104 62 Stockholm