Registrera ditt företag som betalningsmottagare

Om du vill att din Stimersättning ska betalas ut till ditt eller någon annans företag, så kan du skicka in en begäran om det till Stims Medlemsservice.

Stim drar inte skatt på pengarna

En viktig sak att tänka på när du får utbetalning från Stim är att vi inte drar skatt på pengarna, men pengarna ska beskattas som vilken inkomst som helst. Vi betalar vi inte heller in några sociala avgifter. Därför behöver du själv göra inbetalningar till ditt skattekonto när du har fått en utbetalning från oss och ta upp detta i din deklaration. Här kan du läsa mer om royalties och skatt. Stim skickar i januari varje år kontrolluppgift på utbetalningarna till Skatteverket. Spara kontrolluppgiften, du behöver den när du deklarerar.

Vi betalar ut moms om du har ett företag – men du måste skicka in momsregistreringsbeviset samt "Anmälan om utbetalning till företag". Momsen beräknas på din avräkning och betalas ut samtidigt med den vanliga utbetalningen, men du måste ha anmält till oss att du är momspliktig för att kunna få moms på avräkningen.

Hur registrerar jag mitt företag som betalningsmottagare?

Fyll i blanketten Anmälan om utbetalning till företag (pdf) och skicka till Stim, Box 17092, 104 62 Stockholm. Bifoga en kopia av din F-skattsedel eller ditt registerutdrag (f.d momsregistreringsbevis).

Du skickar sedan uppgifterna per post till:

Stim
Medlemsservice
Box 170 92
104 62 Stockholm

Hur säger man upp en överlåtelse/upplåtelse?

För att säga upp en överlåtelse till eget bolag, eller till ett bolag med flera ägare, skickar du informationen via brev med vanlig post – det går inte att mejla in den. Alla som står som ägare till bolaget måste skriva under uppsägningen. I brevet ska du även ange till vilket konto Stimersättningen ska sättas in på i framtiden, samt kontouppgifter till samtliga inblandade som omfattas av uppsägningen.

Uppsägningen skickar du till:

Stim
Medlemsservice
Box 170 92
104 62 Stockholm