Stims fördelningsregler

När du anmäler ett verk till Stim, och inte själv fyller i några andelsprocent görs fördelningen enligt Stims fördelningsregler. Dessa regler innebär kortfattat att alla inblandade får lika stora andelar.

Nedan ser du några exempel på hur fördelningsreglerna fungerar. Här kan du läsa Stims fullständiga fördelningsregler.

Manusverk, det vill säga ej förlagda verk

Exempel 1: Enbart musik (C=kompositör)
  Utförande Mekanisk
C 100% 100%
Exempel 2: Musik och text (C=kompositör, A=textförfattare)
  Utförande Mekanisk
C 50% 50%
A 50% 50%
Exempel 3: Musik och text där kompositörens och textförfattarens verk inte längre är skyddat, och där musikbearbetare/arrangör eller textbearbetare förekommer (C=kompositör, A= textförfattare, AR= arrangör, SA= textbearbetare)
  Utförande Mekanisk
C 0% 0%
A 0% 0%
AR 33,33% 100%
     
C 0% 0%
A 0% 0%
SA 33,33% 100%

Förlagda verk

Exempel 1: Enbart musik (C=kompositör, E=förlag)
  Utförande Mekanisk
C 66,67% 66,67%
E 33,33% 33,33%
Exempel 2: Musik och text (C=kompositör, A=textförfattare, E=förlag)
  Utförande Mekanisk
C 33,33% 33,33%
A 33,33% 33,33%
E 33,33% 33,33%
Exempel 3: Musik och text som inte längre är skyddad, och där musikbearbetare/arrangör eller textbearbetare förekommer (C=kompositör, A=textförfattare, AR=arrangör, SA=textbearbetare, E=förlag)
  Utförande Mekanisk
C 0,00% 0,00%
A 0,00% 0,00%
AR 33,33% 66,67%
E 33,33% 33,33%
     
C 0,00% 0,00%
A 0,00% 0,00%
SA 33,33% 66,67%
E 33,33% 33,33%