Analogiavräkning – så fungerar det

När Stim fördelar intäkter till musikskapare och musikförlag använder vi oss i vissa fall av analogifördelning. Här förklarar vi vad det är och varför det i vissa fall är användbart.

Stims utgångspunkt är att musikrapporter ska ligga till grund för den fördelning av intäkter vi gör från ett intäktsområde. Stim fördelar då pengarna individuellt till rättighetshavarna, så att de pengar som betalas in till Stim betalas ut till den rättighetshavare vars musik har spelats.

Vid full rapportering får vi in fullständiga låtlistor över framförda verk. Varje musikstycke som spelas ger då pengar till rättighetshavaren. I idealfallet skulle detta gälla för all musik som spelas, i varenda butik, frisersalong eller restaurang. För närvarande är det tyvärr varken tekniskt eller praktiskt möjligt på alla områden och därför används även något som kallas analogiavräkning.

Det här innebär analogiavräkning

Analogiavräkning är den metod som upphovsrättssällskap använder i de fall det saknas en rapport om vilka verk som spelats. Vi baserar då fördelningen av intäkten på information från ett närliggande musikområde eller låtlistor från musikkällor som Stims kunder använder.

Att fördela en del av intäkten med hjälp av analogi är en metod som används av upphovsrättssällskap över hela världen. Metoden används för musikområden där insamling och bearbetning av musikrapporter inte är praktiskt genomförbart.

Analogiavräkning kan exempelvis användas för att fördela Stims intäkter från en restaurang som spelar musik varje dag. Restaurangen lämnar normalt sett inte in en musikrapport, så vi kan inte exakt veta vilka låtar som spelats. För att få ett så representativt underlag som möjligt undersöker då Stim vilken musikkälla som används i restaurangen. Om det visar sig att musikkällan är radio och den kanal som spelas är Mix Megapol, så kan Stim använda sig av de låtlistor Stim får från Mix Megapol. Intäkten från restaurangen fördelas då baserat på de låtar som har spelats i Mix Megapol.

Vi arbetar för att använda analogimetoden så sällan som möjligt och vi vill i framtiden få in ännu fler fullständiga spellistor som kan ligga till grund för våra utbetalningar. Stim ligger i framkant när det gäller att testa och använda ny teknik för att kunna få in fler rapporter, men i nuläget finns ingen fullt ut fungerande teknik som gör att vi helt kan lägga analogierna bakom oss.

Vilka underlag som ska användas för analogisk fördelning av intäkter beslutas av Stims styrelse, efter beredning i Stims fördelningskommitté och Stims administration.

Läs gärna mer om olika delar av analogiområdet här nedanför.