Viktiga datum för utfasning av gradering, MEM- och Förlagsstöd

Stims musikfrämjande verksamhet genomgår just nu förändringar där gamla stödordningar läggs om till ett nytt system med syfte att på ett bättre sätt främja musikalisk mångfald.

Stim lanserar 2024 ett nytt Program för musikalisk mångfald som genom ett antal olika initiativ ska bidra till det svenska musiklivet. Läs mer om programmet.

Den 31 december 2023 avvecklas Stims Graderingsordning i enlighet med beslut av Stims medlemmar på en extra medlemsstämma den 12 december 2022. Avvecklingsbeslutet fattades med överväldigande majoritet efter att en utvärdering dokumenterat kraftiga brister i såväl träffsäkerhet som inkludering.

Samma datum avvecklas också Stims MEM-stöd och Förlagsstöd eftersom det inte längre är möjligt att administrera utan graderingsordningen.

Vad händer nu?

Just nu fasas graderingen ut. Det innebär att:

  • Framföranden fram t o m 31 december 2023 grundar rätt till graderingseffekt Från och med den 1 januari 2024 graderas endast de verk vars framföranden skett fram t o m 31 december 2023.
  • Stims avräkning i december 2024 blir sista den sista avräkning som inkluderar graderingseffekt.
     

MEM- & förlagsstöd fasas också ut till förmån för ett nytt system:

  • Framföranden fram t o m. 31 december 2023 grundar rätt till MEM- & Förlagsstöd.
  • I december 2024 betalar Stims för sista gången ut MEM- och Förlagsstöd avseende framföranden fram till och med 31a december 2023.
     

För att möjliggöra att all graderingseffekt och MEM-stöd avräknas respektive utbetalas i december 2024 så ska all musikrapportering, avseende framföranden fram till och med 31 december 2023, vara Stim tillhanda senast 30 september 2024.

Deadline för eventuella reklamationer avseende gradering är 30 september 2024.