Upphovsrättslagen för musikanvändare

De som skriver musik och text, upphovspersoner, har enligt upphovsrättslagen rätt till ersättning när deras musik framförs offentligt.

När du spelar musik i din verksamhet behöver du upphovspersonernas tillstånd - det får du via din musiklicens från Stim.

Stim gör det enkelt för dig som använder musik

Upphovspersonerna har upplåtit sina ekonomiska rättigheter till Stim för förvaltning. För dig som använder musik i din verksamhet innebär detta att det räcker med att skaffa en musiklicens från Stim, du behöver inte skaffa tillstånd från varje enskild upphovsperson. Pengarna som vi inkasserar fördelas sedan till upphovspersonerna.

Vad händer om jag inte betalar?

Enligt upphovsrättslagen är du skyldig att betala när du använder skyddad musik offentligt. Om du använder musik som bevakas av Stim utan att betala för användningen begår du ett lagbrott. Genom åren har ett antal fall prövats i domstol. 

Jag betalar redan till SAMI

SAMI är musikernas och artisternas organisation. Stim och SAMI är två helt separata organisationer. I Upphovsrättslagen definieras artister/musiker som utövande konstnärer, medan de som skriver låtarna (musik, text eller arrangemang) definieras som upphovspersoner. Det är alltså två olika typer av rättigheter och rättighetshavare det rör sig om. Detta gör att du måste ha licens både från Stim och SAMI när du spelar musik i din verksamhet.

Jag betalar tv-licens, måste jag ändå betala till Stim?

Det du betalar till Radiotjänst finansierar public service-tv och -radio. Tv-avgiften är inget som upphovspersonerna får del av. Alltså måste du betala till Stim oavsett om du betalar tv-licens till Radiotjänst eller inte.