Direktlicensiering och förlagsandelar

Den här sidan innehåller information om hur Stim hanterar pengaflöden från digitala musiktjänster i Europa.

Stims direktlicensiering omfattar paneuropeisk licensiering av Stims repertoar direkt till digitala musiktjänster på den europeiska marknaden, istället för att låta det lokala sällskapet i respektive land licensiera, inkassera och vidareavräkna till Stim.

Syftet med Stims direktlicensiering är att effektivisera, förkorta och förenkla distributionskedjan av rättigheter från musiktjänst till upphovsperson med färre mellanhänder och därmed lägre administrationsavdrag. För att kunna genomföra digital direktlicensiering har Stim dragit tillbaks online-rättigheterna från ömsesidighetsavtalen med de europeiska sällskapen.

Stim kan endast avräkna till parter med en direkt kontraktsrelation, dvs anslutna upphovspersoner och förlag samt andra sällskap med ömsesidighetsavtal. Original- och subförlag som inte är Stimanslutna kan vi inte avräkna till direkt, utan avräknar då till det lokala sällskapet som mellanled.

För att de Stimanslutnas direktlicensierade intäkter som avser subförlagsandelar utanför Sverige inte ska behöva betalas ut via utländska sällskap som mellanled, vilket motverkar syftet med Stims direktlicensiering, krävs vissa förändringar i tillämpningen av Stims nuvarande fördelningsregler.

Det utreds nu om det är möjligt att utbetala direktlicensierade intäkter som härstammar från subförlag utanför Norden och Baltikum (vårt hemmaterritorium) direkt till överliggande originalförlag. Detta för att undvika att pengarna slussas via ytterligare ett sällskap med ytterligare administrationsavdrag.