Vilken Stimlicens passar för mig?

Stims musiklicenser är anpassade efter hur och var musiken används. Vilken typ av musikavtal du behöver beror därför helt och hållet på vilken typ av verksamhet du har.

Vi exemplifierar här med en butik som spelar musik i bakgrunden för sina kunder. Butiken skaffar en licens för musik i försäljningslokal där Stim använder butikens storlek och antal öppetdagar för att prissätta licensen.

Ett annat exempel är ett gym som spelar musik där samma licens gäller som i butiksexmplet ovan, baserat på yta och öppetdagar. Men om gymmet även har ledarledda pass med musik behöver man en särskild licens som kompletterar den första licensen - då skaffar man även en musiklicens för motionspass. Där meddelar man oss hur många pass och hur stora deltagargrupper man har - och det sin tur bestämmer vilket pris som gäller.

Kortfattat kan man säga att en större verksamhet där musiken når många människor betalar mer för sin musiklicens, jämfört med vad en mindre verksamhet betalar.

För att börja spela musik går du vidare till formuläret för skaffa licens.

Här nedanför under "Läs mer" hittar du särskild info om alla våra musiklicenser. Där kan du läsa vad som gäller för att veta vilka licenser som passar för din verksamhet.