Använda musik i färdmedel

Erbjud era resenärer musik och förstärk den positiva upplevelsen av resandet.

De företag som vill erbjuda den som reser musik ombord på planet, båten eller tåget behöver en musiklicens från Stim.

Vart går pengarna?

De pengar Stim tar in fördelar vi mellan dem som äger rättigheterna till musiken enligt upphovsrättslagen. Stim ägs av rättighetshavarna och är en ekonomisk förening som inte har något vinstintresse för egen del. De pengar vi inkasserar från licenstagarna fördelar vi till de som skapat musiken och deras förlag.

Musik på flyget

Avgiften för musik ombord på flygplan är uppdelad i två delar, en för "boarding-music" och en för "inflight-music". Med boarding-music avses musik som framförs ombord på flygplanet när detta inte är i rörelse. Med inflight-music avses musik som framförs ombord på flygplanet när detta är i rörelse.

Boarding-music kostar 5 043 kr per flygplan och år.  Som prisexempel för Inflight music kostar en enkelflygning inom Europa med ett flyplan med upp till 300 sittplatser 118,44 kr.

Musik på tåget

Musiklicens från Stim för tåg ger er tillstånd att använda musik via radio och tv samt i inspelad form. Tillståndet gäller i både sittvagnar och sovvagnar. För serverings- och biovagnar gäller särskilda regler. Läs mer om detta under musik i servering respektive musik på bio och filmvisning.

Musik från till exempel radio, cd, tv eller dvd kostar 132 kr per vagn och månad.

Buss, taxi och båt

Ni som erbjuder era resenärer musik under resan betalar avgift baserad på passagerarkapaciteten per fordon. För en buss med kapacitet upp till 90 passagerare är avgiften 926 kr per år.

Priser och villkor

Få reda på ditt pris genom att besöka vår sida för priser och villkor.