Använda musik i vård och äldrevård

Musik påverkar oss, medvetet och omedvetet. Rätt vald musik skapar en trivsam miljö och kan hjälpa människor att slappna av.

För att spela musik i din verksamhet behöver du en musiklicens från Stim. Det gäller oavsett om du spelar musiken på cd, streamad via nätet, på radio, eller om du har en tv i lokalerna. 

Vart går pengarna?

De pengar Stim tar in fördelar vi mellan dem som äger rättigheterna till musiken enligt upphovsrättslagen. Stim ägs av rättighetshavarna och är en ekonomisk förening som inte har något vinstintresse för egen del. De pengar vi inkasserar från licenstagarna fördelar vi individuellt till musikskaparna och musikförlagen.

 

Licenser för att spela musik inom vård och omsorg hittar du i Stims shop