Använda musik i skolor och utbildning

Musiken har en viktig roll i barns och ungdomars liv, både på fritiden och i skolan. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till musik på sin skola, samtidigt som musikskaparna får ersättning för sitt arbete.

I upphovsrättslagen finns ett undantag för musik som används i undervisningssyfte. Den får spelas utan tillstånd. Däremot behöver skolan en licens från Stim i samband med elevkonserter eller om ni spelar musik i allmänna utrymmen som korridorer, matsal och kafeteria.

Exempel på när skolan behöver en musiklicens:

  • När ni spelar musik eller har tv i korridorer, uppehållsrum, kafeteria, matsal, gemensamhetsutrymmen, vilorum eller liknande.

  • När ni anordnar konserter, elevföreställningar eller liknande (med eller utan entré) för allmänhet eller föräldrar, eller anordnar disco.

  • När ni spelar in musik eller gör en skiva av till exempel skolkonserter, sånguppträdanden eller liknande.

  • När ni gör film eller bildspel (vid till exempel elevarbeten, redovisningar, elevprojekt och presentationer) med musikinslag som sedan används inom skolans verksamhet eller sprids till elever eller föräldrar.

Kommunala skolor

Om skolan eller kommunen har tecknat en så kallad MiM-licens (Musik i Media) med Stim, så har skolan ett musiktillstånd som täcker ljud- och bildproduktion, musik på webben, lagring av musik på servrar med mera.

Friskolor

Tillståndet för att få spela musik i skolan kostar 746 kr/år för en yta upp till 100 kvm (man beräknar den yta där musiken hörs). Om ni spelar musik på en större yta kostar det 1 331 kr/år.

Musik- och kulturskolor

För de konserter som anordnas av kommunala musik- och kulturskolor behövs musiklicens (avtal) med Stim. Stim och SKR har i december 2019 kommit överens om ett nytt avtal kring kommunernas musikanvändning. Stim kommer att kontakta respektive kommuns kulturskolor under 2020 för att se över musiknyttjandet. Mer information kring kulturskolornas villkor gällande rapportering osv kommer inom kort. Har du frågor kring detta skicka ett meddelande till kommuner@stim.se

Priser och villkor

Få reda på ditt pris genom att besöka vår sida för priser och villkor.