Använda musik i skolor och utbildning

Musiken har en viktig roll i barns och ungdomars liv, både på fritiden och i skolan. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till musik på sin skola, samtidigt som musikskaparna får ersättning för sitt arbete.

I upphovsrättslagen finns ett undantag för musik som används i undervisningssyfte. Den får spelas utan tillstånd. Däremot behöver skolan en licens från Stim i samband med elevkonserter eller om ni spelar musik i allmänna utrymmen som korridorer, matsal och kafeteria.

Exempel på när skolan behöver en musiklicens:

  • När ni spelar musik eller har tv i korridorer, uppehållsrum, kafeteria, matsal, gemensamhetsutrymmen, vilorum eller liknande.

  • När ni anordnar konserter, elevföreställningar eller liknande (med eller utan entré) för allmänhet eller föräldrar, eller anordnar disco.

  • När ni spelar in musik eller gör en skiva av till exempel skolkonserter, sånguppträdanden eller liknande.

  • När ni gör film eller bildspel (vid till exempel elevarbeten, redovisningar, elevprojekt och presentationer) med musikinslag som sedan används inom skolans verksamhet eller sprids till elever eller föräldrar.

Kommunala skolor

Om skolan eller kommunen har tecknat en så kallad MiM-licens (Musik i Media) med Stim, så har skolan ett musiktillstånd som täcker ljud- och bildproduktion, musik på webben, lagring av musik på servrar med mera.

Friskolor

Tillståndet för att få spela musik i skolan kostar 746 kr/år för en yta upp till 100 kvm (man beräknar den yta där musiken hörs). Om ni spelar musik på en större yta kostar det 1 331 kr/år.

Musik- och kulturskolor

För de konserter som anordnas av kommunala musik- och kulturskolor eller musikgymnasier behövs licens/avtal med Stim. En del kommuner har avtal med Stim av äldre modell som löpt sedan länge medan andra kommuner har tecknat avtal enligt en nyare modell.

Det finns således olika lösningar/modeller:

  1. Vissa musik- och kulturskolor samt kommunala musikgymnasier betalar en fast årlig avgift för mindre konserter men redovisar/betalar i efterskott för större konserter (fler än 300 besökare) = äldre modellen. Redovisningen ska göras terminsvis (eller oftare) i efterskott via blankett. Här finns redovisningsblanketten. 
  2. Andra musik- och kulturskolor samt kommunala musikgymnasier redovisar/ betalar i efterskott för alla sina konserter oavsett besökarantal = nyare modell
  3. Undantagsvis finns även andra lösningar/modeller men alla bygger på samma villkor och prislista.

 

Icke-kommunala musikskolor och musikgymnasier har vanligtvis licens med Stim (enligt modell 2).

Beträffande rapportering av repertoaren gäller samma sak för alla ovanstående; respektive skola rapporterar repertoar för alla framträdanden i offentliga sammanhang. Till offentligt räknas även konserter för endast föräldrar/anhöriga.

Priser och villkor

Få reda på ditt pris genom att besöka vår sida för priser och villkor.