Använda musik på bio och i filmvisning

Det är svårt att föreställa sig en film utan musik. Värdet av musik i film kan helt enkelt inte överskattas. För den musik som spelas i samband med biografföreställningar och filmfestivaler behöver du som är ansvarig för verksamheten skaffa licens genom Stim.

Biografägare eller annan ansvarig anordnare av filmvisning behöver skaffa en Stimlicens för sin verksamhet och redovisa musikanvändningen två gånger per år. Redovisningen skall vara Stim tillhanda senast den 15:e juli respektive den 15:e februari. Licensansökan bör vara inskickad på förhand, innan biovisningen äger rum. 

Vart går pengarna?

Pengar som Stim tar in fördelas mellan de som äger rättigheterna till musiken enligt upphovsrättslagen. Stim är en ekonomisk förening och har inget vinstintresse för egen del. De pengar vi samlar in från licenstagarna fördelar vi individuellt till musikskaparna och musikförlagen.

Priser och villkor

Här har vi samlat aktuella prislistor så att du enkelt kan se vad våra musiklicenser kostar: Stims priser och villkor.