NCB – Nordisk Copyright Bureau

NCB, har till uppgift att tillvarata musikskaparnas rättigheter vid inspelning, mångfaldigande och spridning av skyddad musik och text på cd, vinyl, dvd eller liknande.

NCB, Nordisk Copyright Bureau, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och ägs av Stim och dess motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge. NCB har avtal med organisationer i utlandet som på motsvarande sätt förvaltar mekaniseringsrättigheter. Därigenom tillvaratas utländska musikskapares rättigheter i de nordiska länderna och de nordiska musikskaparnas rättigheter utomlands.

Skivutgivning

Om du ska ge ut en cd, dvd, vinyl eller liknande fyller du i din ansökan via ett webbformulär på NCB:s hemsida.