ICE – internationellt samarbete för licensiering

ICE är namnet på Stims samarbete för gränsöverskridande licensiering och förvaltning av musikrättigheter. Ägare och samarbetspartners är Stim, brittiska PRS for Music och tyska GEMA.

Stim och brittiska PRS for Music har sedan 2009 drivit den gemensamma databasen ICE. Sommaren 2015 gick tyska GEMA in som delägare och parterna bildade det gemensamma licensieringsbolaget ICE Services. Samtidigt bytte ”gamla” ICE namn till ICE Operations. ICE Services är den första aktören inom EU som kan erbjuda både licensiering och effektiv datahantering av alla tre sällskapens repertoarer.

  • ICE Operations arbetar med verkdatahantering samt med matchning och processande av data från digitala musiktjänster.
  • ICE Services arbetar med affärsstöd och servicetjänster samt pan-europeisk licensiering av musikrättigheter på digitala plattformar.

De två bolagen ägs till lika stor del av Stim, PRS for Music och GEMA