Medlem med rösträtt

Gör din röst hörd! Stimanslutna upphovspersoner och musikförlag kan bli medlemmar med rösträtt i den ekonomiska föreningen Stim. Det innebär att du får delta och rösta vid Stims stämma, där det tas viktiga beslut om Stims framtid.

För att få rösträtt i den ekonomiska föreningen måste du vara aktiv i ditt musikskapande.

Du måste ha varit Stimansluten i minst fem år och fått utbetalningar de senaste tre åren.

Medlemsinsatsen är 10 kronor. Du ansöker om röstberättigat medlemskap i den ekonomiska föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) u.p.a. genom att skicka in en ansökan. Denna behandlas vid nästkommande styrelsemöte, varefter du ombeds underteckna ett medlemsavtal. 

När detta är gjort och avtalet har undertecknats av företrädare för Stim, blir du formellt röstberättigad medlem. Därefter blir du kallad till stämmor och får beslutsunderlag i form av årsredovisning och annan information hemskickad i samband med kallelse till Stims stämmor.   

Mejla namn, medlemsuppgifter och postadress till rostratt@stim.se så skickar vi ansökningshandlingar till dig.