Bli medlem

Stimanslutna upphovspersoner och musikförlag kan bli medlem i Stim. Som medlem får man rätt att delta och rösta vid Stims föreningsstämmor. Det innebär en möjlighet att aktivt delta i beslut om Stims verksamhet som berör dig som musikskapare eller musikförlag.

För att få rösträtt i den ekonomiska föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) u.p.a. behöver du ha varit ansluten till Stim i minst fem år och fått avräkning de senaste tre åren. Villkoren för medlemskap framgår av Stims stadgar.

Mejla namn, personnummer och postadress till rostratt@stim.se så skickar vi ansökningsblankett och ett medlemskontrakt till dig. Underteckna och returnera dem, så beslutar Stim om din ansökan på nästa styrelsemöte och vid godkänd ansökan är du medlem med rösträtt. Som nybliven medlem får du ett välkomstbrev med mer information.

Medlemsinsatsen om 10 kronor dras av från din avräkning.