Svensk Musik Swedmic AB

Svensk Musik Swedmic AB, vanligtvis benämnt som Svensk Musik, erbjuder deponering och arkivering av Stimanslutna upphovspersoners opublicerade verk, katalogisering av både opublicerad och förlagd musik samt inspelningar.

All denna information finns tillgänglig i databaserna på Svensk Musiks webbplats.

Svensk Musik administrerar också SKAP:s populärmusikarkiv, resebidrag vid uruppföranden, Stimstipendiet samt rättigheter för notförlaget Edition Suecia och skivbolaget Phono Suecia.

Svensk Musik ingår i ett internationellt nätverk av informationscentra vars uppgift är att dokumentera och informera om det egna landets musik ute i världen.

Svensk Musik Swedmic AB är ett aktiebolag helägt av Stim – som också till största delen finansierar tjänster som utförs av Svensk Musik genom Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt. Stims SKU-medel finansierar bland annat stämutskrifter till orkesterverk och resebidrag till tonsättare. Intäkter kommer också från försäljning och uthyrning av notmaterial.