Att vara ansluten till Stim: Du som har skrivit en låt som har spelats offentligt, eller har blivit utgiven, kan ansluta dig till Stim - eller "gå med i Stim". Det innebär bland annat att vi bevakar när din musik spelas och ser till att du får betalt för det - kort och gott får du Stimpengar. Musikförlag kan givetvis också ansluta sig till Stim enligt ungefär samma principer.

Att vara medlem med rösträtt: En Stimansluten musikskapare eller musikförlag kan ansöka om medlemskap med rösträtt i Stim (se kriterier nedan). Som medlem i Stim får du delta vid Stims stämma. Det innebär en möjlighet att aktivt påverka Stims verksamhet och besluta i frågor som är viktiga för dig och andra musikskapare och musikförlag.

Följande kriterier gäller för att kunna bli medlem med rösträtt:

  • För att kunna bli medlem som musikskapare ska du under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen ha fått utbetalningar från Stim med minst 200 kr.
  • För musikförlag gäller att förlaget under tre år i rad har fått utbetalningar från Stim med minst det belopp som utgör Skatteverkets gällande omsättningsgräns för momsregistrering.