Du som har skrivit en låt som har spelats offentligt, eller har blivit utgiven, kan ansluta dig till Stim, eller "gå med i Stim". Du kan också ansluta dig till Stim om du har skrivit kontrakt med ett musikförlag, även om din musik ännu inte spelats offentligt. Även musikförlag kan ansluta sig till Stim.

En ansluten musikskapare eller ett anslutet musikförlag kan ansöka om medlemskap i Stim. För att kunna bli medlem som musikskapare ska du under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen ha fått utbetalningar från Stim med minst 200 kr. För musikförlag gäller att förlaget under tre år i rad har fått utbetalningar från Stim med minst det belopp som utgör Skatteverkets gällande omsättningsgräns för momsregistrering. Som medlem i Stim får du delta vid Stims stämma. Det innebär en möjlighet att aktivt påverka Stims verksamhet och besluta i frågor som är viktiga för dig och andra musikskapare och musikförlag.