Det finns ingen åldersgräns, men är du under 18 år krävs målsmans underskrift på anslutningskontraktet.