Du hittar ditt IPI-nummer när du har loggat in på Mina Sidor, under rubriken ”Mina verk”. Det finns också lättillgängligt i mobilappen där det visas under ditt namn, direkt när du har loggat in. Numret är ditt internationella rättighetshavarnummer, som du får när du ansluter dig till Stim som upphovsperson. Ett slags id-nummer för dig som låtskrivare.