Du hittar ditt IPI-nummer när du har loggat in på Mina Sidor, under rubriken ”Mina verk”. Numret är ditt internationella rättighetshavarnummer, som du får när du ansluter dig till Stim som upphovsperson. Ett slags id-nummer för dig som låtskrivare.