Om du vill avsluta din anslutning till Stim så måste du skicka en begäran om utträde till oss. Du skickar den via e-post eller vanlig post till Stims serviceavdelning. Din begäran ska innehålla:

  • Ditt fullständiga namn
  • Ditt personnummer/organisationsnummer 
  • Orsak till ditt utträde

Om någon annan tar del av dina rättighetsintäkter exempelvis genom en aktiv fullmakt/betalningsanvisning så måste du tillfråga den som fullmakten/betalningsanvisningen är tecknad med, innan vi kan godkänna ditt utträde ur Stim. 

Stim tillämpar uppsägningstid enligt vad som framgår av de allmänna villkoren för anslutning till Stim.