När du ansluter dig till Stim ger du Stim ett s k ”förvaltningsuppdrag”. Det innebär att du ger Stim i uppdrag att bevaka när och var din musik spelas och ge dig ersättning för musiknyttjandet. Du överlåter inte dina rättigheter utan du ger Stim rätt att hantera dem åt dig och på det sättet slipper du sköta bevakningen på egen hand.