Stims årsredovisning

Här hittar du Stims årsredovisningar för de senaste åren i pdf-form eller blädderbar version. Är du intresserad av äldre årsredovisningar, vänligen skriv till stim@stim.se.