Nyhet29 maj 2023
När Stim i år firar 100 år är det med ett rekordresultat i ryggen. 2022 samlade Stim in hela 2,7 miljarder i royaltyintäkter, en ökning med 550 miljoner från året innan. Utbetalningen till Stims anslutna låtskrivare, tonsättare och förlag var 2,2 miljarder, också det en rekordsiffra.

– 2022 har varit ett fantastiskt år resultatmässigt, och vi är väldigt glada över att kunna betala ut en sådan summa till våra anslutna – utvecklingen inför Stims nästa 100 år lovar gott. Förutom den otroliga musik de skapar, är detta också ett resultat av ett hårt arbete med att identifiera musikersättning från hela världen till våra anslutna. Vi har också lagt mycket energi på att effektivisera utbetalningsprocesserna, och att förhandla fram nya framgångsrika avtal med de stora digitala plattformarna, säger Casper Bjørner, vd för Stim.

100 år av värdeskapande
Sedan 1923 har Stim haft två huvudpersoner i fokus; musikskaparen, som är ansluten till Stim, och musiklyssnaren, som betalar en ersättning. Utan kretsloppet mellan dem, med upphovsrätten som grund, tystnar musiken. Stims uppdrag är sedan starten att detta kretslopp mellan de två parterna fungerar så effektivt som möjligt. Att Stim 100 år senare kan betala ut rekordsumman 2,2 miljarder kronor till sina anslutna visar att den kollektiva förvaltningsmodellen står sig stark.

Talang på export
En förklaring bakom framgången är den svenska musikexporten som bara fortsätter öka. Stims årsredovisning visar att utlandsintäkterna från andra upphovsrättssällskap ökade med hela 21 % till 869 miljoner kronor, efter att återhämtningen efter pandemin gått snabbare än vad många trott. 

2022 såg vi också en intäktsökning på 47 % från strömmad musik från internationella tjänster - delvis på grund av framgångar med att samla in retroaktiv ersättning från tidigare år. Intäkterna omfattar plattformar som exempelvis Spotify, Apple Music, Instagram och Youtube. Stim kunde även under året göra sin första utbetalning för musik spelad på TikTok, som ett av de första upphovsrättssällskapen i världen.

– Stims mål att våra anslutna ska får bästa möjliga ersättning, oavsett var i världen musiken spelas, och det är bara att konstatera att det svenska musikundret dundrar på. Det är helt och hållet våra anslutnas skicklighet och förmåga att förnya sig, som gör att den svenska musiken fortsatt står sig extremt starkt globalt, fortsätter Casper Bjørner.

Sverige studsar tillbaka
Livemarknaden återhämtade sig kraftigt under året, trots restriktioner under det första kvartalet. Intäkterna från konserter och festivaler ökade med hela 213 % till 117 miljoner kronor, vilket är i paritet med siffrorna före pandemin. Den pågående trenden att de mindre och mellanstora konsertlokalerna och spelställenaförsvinner riskerar dock att rita om marknaden rejält framöver, på bekostnad av mångfald och tillgänglighet.

Intäkterna från hotell, restauranger, butiker och klubbar vände också uppåt. Stim samlade under året in 201 miljoner kronor från bakgrundsmarknaden, en ökning med 28 %. Stim skrev under året avtal med aktörer som McDonalds, Stureplansgruppen, Svensk elitfotboll, ICA och LKAB.

Stärkta rättigheter
I november 2022 röstade riksdagen igenom en ny upphovsrättslag som bygger på EU:s upphovsrättsdirektiv. Den innebär bland annat att sociala medier behöver ta större ansvar för det upphovsrättsligt skyddade material som användarna laddar upp. Stim har arbetat i nästan 10 år för den här lagen, som kommer att stärka musikskaparna i förhandlingar om musikens värde. 

Utmärkelser och utveckling
2022 års Platinagitarr – ett erkännande för exceptionella framgångar - tilldelades Salem Al Fakir, och Stimgitarren gick till Sveriges Radio, för deras arbete för svenskt musikliv och upphovspersoner. Stim delade också ut 4 miljoner i stipendier till 149 musik- och textskapare, varav 52 % var kvinnor. Totalt 51 miljonerkronor gick till Stims musikfrämjande uppdrag för att säkra återväxt och mångfald i musiklivet.

Stim kunde under året välkomna 3 576 nya musikskapare och förlag, och har nu 102 238 anslutna. Under 2022 fördelades pengar till över 2,8 miljoner verk och närmare 478 000 musikskapare och förlag från hela världen.

Stims årsredovisning för 2022 presenteras på årsstämman den 30:e maj.