Nyhet30 maj 2022
Under ett år som var fortsatt präglat av pandemin lyckades Stim leverera sitt näst högsta årsresultat någonsin, tack vare ett intensivt arbete med intäkterna från digitala tjänster.

Tillväxten skedde till stor del inom nationell Online och Video on Demand där intäkterna ökade med hela 27 procent, medan både livemusiken och bakgrundsområdet backade. Totalt 2,2 miljarder samlade Stim in i intäkter under 2021, en ökning med 13 procent från 2020.

– Effekterna av pandemin är något som musikbranschen kommer att få leva med länge, och många musikskapare är fortfarande i behov av stöd. Stims intäkter från 2021 är dock ett verkligt styrkebesked från svenska kompositörer, låtskrivare och förlag och  visar på vilket kulturavtryck som svensk musik gör utomlands. Våra medlemmars musik har sedan många år en enormt stark närvaro över hela världen på tjänster som Spotify såväl som Netflix, Youtube och HBO, säger Casper Bjørner, vd på Stim.

Nya avtal och bättre digitala tjänster

Stim har också under året tecknat ett antal nya stora avtal inom bakgrundsområdet, med bland annat med Ica, Swedbank och Scania och fortsatt arbetet med att utveckla sina digitala tjänster, både mot kund och anslutna. Detta bland annat i form av en mycket uppskattad app där de anslutna kan följa sina intäkter på detaljnivå och en ny webbshopen som förenklar för kunder att teckna licenser.

2021 lanserades även Cora Music, ett dotterbolag till Stim, med en världsunik tjänst som erbjuder känd musik till den växande målgruppen Youtubers.

Stim Forward Fund – för musikens framåtrörelse

Ett av de viktigaste uppdragen för de fyra organisationerna i Stimsfären - Stim, FST, Skap och Musikförläggarna - är att långsiktigt stärka det svenska musiklivet. Under hösten inleddes ett samarbete för att utveckla arbetet – Stim Forward Fund – där alla insatser för att öka musikens mångfald och återväxt samlas under ett gemensamt varumärke. Totalt fördelade Stimsfären 44 miljoner på olika projekt och initiativ under året, till exempel mottog 143 låtskrivare, kompositörer och textförfattare Stims stipendium.

Läs mer i Stims årsredovisning 2021 och i vår insynsrapport för 2021 (PDF).