Stims årsredovisning 2018

2018 blev ännu ett bra år för Stim. Intäkterna för Stim var över 2 miljarder kronor och ökade med 2,2 procent i relation till året innan. Vi ser också en stark tillväxt på onlineområdet och från våra internationella systersällskap.

– Det finns en stark efterfrågan på svensk musik, som håller exceptionellt hög kvalitet, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim.

Omställningen i konsumtionen av musik fortsätter i snabb takt och Stim behöver kontinuerligt anpassa sig för att möta transformationen på marknaden. Under 2018 minskade intäkterna från de traditionella intäktsområden tv, radio, live, och bakgrund. I dag tappar traditionell tv stadigt sin marknadsandel av mediekonsumtionen i samhället, och ersätts av en rad olika tjänster och vi ser också effekten av en pressad detaljhandel på området för bakgrundsmusik.

Den stora framgångssagan under 2018 var istället Video on Demand där Stim fick licenser på plats med de största aktörerna och ökade intäkterna på området med 112 % till 127 miljoner.

Läs Stims årsredovisning 2018 samt våra höjdpunkter från året som gått här.

Passa även på att läsa vår insynsrapport för 2018.