Stims årsredovisning 2019

2019 var ett händelserikt år för Stim, med stora intäkter och motsvarande stora utbetalningar. I årsredovisningen för 2019 kan ni djupdyka ner i läsning om ett starkt år som rustat Stim väl för våren 2020 då allt ställdes på ända av Covid-19.

Stims utbetalningar till rättighetshavare uppgick under året till omkring 1,8 miljarder kronor – en ökning med drygt 200 miljoner kronor jämfört med året före. Den största delen av årets intäkter kom från online-området följt av TV och radio.

Antalet Stimanslutna låtskrivare, kompositörer och musikförlag fortsatte att öka under året. 2019 var antalet anslutna över 92 000, vilket är fler än någonsin i Stims snart 100-åriga historia. Omkring 30% av de som anslöt sig till Stim under året var kvinnor, vilket är en stor del sett till hur fördelningen ser ut bland alla anslutna. 

Andra stora händelser under året var att det nya copyrightdirektivet röstades igenom i EU-parlamentet och vi öppnade Stim Music Room som en satsning på de anslutnas skapande. Vi tecknade också en rad nya avtal med licenstagare där ICE, vårt samarbete med våra tyska och engelska systersällskap, nya avtal med Facebook står ut som en viktig milstolpe.   

Läs mer i Stims årsredovisning 2019 och i vår insynsrapport för 2019 (PDF).