Nyhet3 februari 2024
Stim har över 100 000 anslutna musikskapare och förlag men bara knappt tusen medlemmar. Är du ansluten och vill påverka Stims verksamhet och vilka som sitter i styrelsen? Då kan du ansöka om att bli medlem och få möjlighet att rösta på årsstämman i maj.

I maj går Stims årliga medlemsstämma av stapeln. Då har alla Stims medlemmar med rösträtt chans att påverka föreningen. För att kunna ansöka om medlemskap med rösträtt är att du ska ha fått avräkningar från Stim på minst 200 kr, de senaste tre åren. Du måste också varit ansluten i minst tre år i följd. 

Behöver du övertygas? Här har du argumenten.

 1. Du har chans att påverka Stims utveckling
  Var vill du att Stim ska vara om fem år? Som medlem i Stim har du rätt att delta och rösta vid Stims föreningsstämmor. Det innebär en möjlighet att aktivt delta i beslut som berör dig som musikskapare eller musikförlag. 

  Frågor som tas upp på stämman kan vara allt från hur fördelningen till de anslutna sker, till antagande av nya stadgar, alltså de interna regler som gäller för Stim som förening. Det är viktiga beslut som påverkar din ekonomi och framtid som musikskapare.

 2. Du kan påverka vilka som styr Stim
  Som medlem med rösträtt kan du påverka hur Stims styrelse, valberedning och nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt är sammansatta. Styrelsens främsta uppgift är att tillvarata medlemmarnas och de anslutnas intressen och valberedningen tar fram lämpliga kandidater till styrelsen. Du kan påverka genom att nominera personer du tycker skulle passa för olika poster inför stämman.

  Läs mer om hur Stim är uppbyggt och vilka som sitter i styrelsen idag här.
   
 3. Du bidrar till mångfald och bredd bland Stims medlemmar
  För att Stim ska fortsätta vara relevant för dagens och framtidens musikskapare behöver vi ständigt förbättra vår verksamhet. Vi behöver tänka nytt och blicka framåt, med ödmjukhet och nyfikenhet inför den stora bredd av musikskapare vi representerar.

  Till exempel har en stor del av våra nuvarande medlemmar med rösträtt varit anslutna sedan många år tillbaka, medan färre är nya och i början av sin karriär. Vill du bidra med just ditt unika perspektiv och påverka Stim? Bli medlem! Ansökan gör du direkt via Mina sidor.

Så blir du medlem direkt

Ansök direkt via Mina sidor.

Efter det kommer Stim behandla din ansökan så fort som möjligt och som nybliven medlem får du ett välkomstbrev med mer information. 10 kronor dras sedan från din nästkommande avräkning, som en symbolisk summa.