Kyrkor och religiösa samfund

Både Svenska kyrkan och frikyrkorna är viktiga delar av det svenska musiklivet. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konserter i egen och andras regi. 

Församlingarna betalar varje år en avgift till Stim – pengar som vi fördelar till musikskaparna. På så sätt bidrar kyrkorna till att ny musik kan skapas.

Vart går pengarna?

De som skriver musik och text, upphovspersonerna, har enligt upphovsrättslagen rätt till ersättning när deras musik framförs offentligt. De pengar som Stim tar in fördelas individuellt till de som skriver musik och text - musikskaparna.

Svenska Kyrkan

Läs en sammanfattning av avtalet mellan Svenska Kyrkan och Stim.

Musikrapportering

Att musikrapportera - eller "rapportera spelning" - innebär att ni skickar in uppgifter om vilken musik som har spelats vid era konserter och övriga musiktillfällen.

Hur går musikrapporteringen till?

  • Församlingen rapporterar framförda musikverk för konserter, musikgudstjänster och andra musikevenemang i församlingens regi. Läs om skillnaden mellan dessa tre delar längre ned på sidan. Musik vid dop, bröllop och begravningar behöver inte rapporteras.
  • För att rapportera till Stim rekommenderar vi att du använder webbtjänsten som finns på Mina sidor. Först måste du ansöka om att bli musikrapportör. Fyll i efterfrågade uppgifter för den eller de personer (kyrkomusiker) som kommer att sköta musikrapporteringen i er församlingen. Under ’Artist att rapportera för’ räcker det att fylla i församlingens namn. Stim återkommer sedan inom kort med dina inloggningsuppgifter.
  • En församling eller pastorat kan ha flera personer kopplade till webbrapporteringen, där varje rapportör har en personlig inloggning.
  • Du ska även rapportera fri musik som har framförts, det vill säga musik där upphovspersonerna varit döda i minst 70 år. I vår webbtjänst är fria verk samlade under titeln ”DP Works” och har verknummer 2045625. Du anger speltiden även för dessa verk.
  • Titta gärna på vår videoguide, som steg för steg visar hur man använder musikrapportering via webben.

Om du behöver vägledning i webbtjänsten kan du även använda vår pdf-guide för "rapportera spelning" som i 9 steg beskriver hur det fungerar,

Vad är skillnaden mellan konsert, gudstjänst och musikunderhållning?

  • Konsert - tillställning där levande musik, utan liturgiska moment, framförs offentligt inför publik med eller utan entréavgift.
  • Musikgudstjänst - tillställning där levande musik, med liturgiskt moment där liturgin saknar koppling till musiken, framförs offentligt inför publik med eller utan entréavgift.
  • Musikunderhållning - framförande av levande musik, utan liturgiskt moment, inom församlingens egen verksamhet i Sverige såsom omsorgsverksamhet, i cafémiljö och vid lunchkonserter.

Tilläggslicenser för Svenska Kyrkan

Det avtal som Svenska kyrkan har med Stim omfattar konserter, musikgudstjänster och övrig musikunderhållning. Det finns också ett centralt avtal för musik på församlingens hemsida.

Däremot omfattas inte exempelvis inspelning av gudstjänster. Vid sådan användning av musiken behövs tilläggslicenser.

Inspelning av gudstjänst med musikinslag - cd/dvd

För att få licens för att göra en cd eller dvd av en inspelad gudstjänst med musikinslag fyller du i en licensansökan.

Skivutgivning

Här kan du läsa mer och göra en NCB-anmälan.

Kontakta Kundservice om du har frågor angående avtalet med Svenska kyrkan.

Frikyrkor

Stim har avtal med följande frikyrkosamfund:

Adventistsamfundet
Equmeniakyrkan
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga
Pingst - fria församlingar i samverkan
Svenska Alliansmissionen

Samfunden betalar ett årsbelopp som täcker det mesta av musikanvändningen.

Equmeniakyrkan

För livemusikevenemang anordnade av medlemsförsamlingar med max 299 medlemmar erlägger Equmeniakyrkan årsvis en fast avgift till Stim. Undantaget är liveevenemang med fler än 500 besökare. Dessa evenemang redovisas och betalas av respektive medlemsförsamling. Livemusikevenemang anordnade av medlemsförsamling med fler än 299 medlemmar redovisas och betalas i efterskott av respektive medlemsförsamling.

För övrig musikanvändning (cd-kopiering, filmvisning, dans, disco, motionspass, bakgrundsmusik i servering) oavsett antal medlemmar hos medlemsförsamlingarna erlägger Equmeniakyrkan årsvis en avgift till Stim.

Övriga frikyrkosamfund

Övriga frikyrokosamfund betalar även de centralt för livemusikevenemang arrangerade av medlemsförsamlingar med max 299 medlemmar. Livemusikevenemang anordnade av medlemsförsamlingar med fler än 299 medlemmar redovisas och betalas i efterskott av respektive medlemsförsamling alternativt av samfundet centralt (Pingstkyrkan). För övrig musikanvändning (cd-kopiering, filmvisning, dans, disco, motionspass, bakgrundsmusik i servering) oavsett antal medlemmar hos medlemsförsamlingarna erlägger samfunden centralt och årsvis en avgift till Stim.

Uthyrningar

Församling som hyrt ut sina lokaler för musiktillställningar ska på Stims begäran lämna information om förekommande huvudarrangör samt informera denne om att Stims tillstånd krävs. Kom ihåg att det är den som hyr lokalen som är ansvarig för att ordna nödvändiga tillstånd, exempelvis skaffa musiklicens hos Stim.

Tilläggslicencer

Avtalet omfattar inte inspelning av gudstjänster eller musik på församlingars webbplatser. Vid sådan användning av musiken behövs tilläggslicenser.

Manusverk

Redovisningen och rapporteringen av så kallade manusverk (ej förlagda verk) i gudstjänst upphörde 2011 genom en lagändring. Detta påverkar dock inte den ekonomiska delen av avtalen mellan Stim och församlingarna eftersom Stim aldrig tagit betalt för manusverk.

Skivutgivning

Här kan du läsa mer och göra en NCB-anmälan.