Nyhet20 februari 2018
Vi har glädjen att meddela att efter en längre tids konstruktiva diskussioner har Stim och Svenska Kyrkan slutit ett nytt avtal för musikanvändningen i Svenska Kyrkan. Avtalet omfattar flera delar för att täcka in kyrkornas och församlingarnas användning av musik.

För upphovspersonerna och deras musikförlag innebär det här att ledtiderna från inbetalning till utbetalning kommer kortas ned och att kvaliteten på utbetalningarna blir ännu bättre. Det beror dels på en tätare och mer exakt låtrapportering från församlingarna och dels på en enklare och mer sammanhållen faktureringsprocess.

Svenska Kyrkan har varit utan Stimavtal under åren 2015-2017 på grund av pågående förhandlingar. Stimersättning för den här perioden kommer betalas ut retroaktivt i och med att det nya avtalet är på plats.

Exakt när utbetalningen kommer ske återkommer vi till vid ett senare tillfälle, men vi har löpande hämtat in rapporter för musiken som har spelats i församlingarna vilket kommer snabba på utbetalningsprocessen för de uteblivna åren.

Har du frågor om avtalet med Svenska kyrkan är du självklart välkommen att kontakta oss.