Vill du ansöka om medlemskap? Innan du fyller i formuläret nedan behöver du se till att du uppfyller kriterierna.

  • För att kunna bli medlem som musikskapare ska du under minst tre år i rad, föregående ansökan om medlemskap, årligen ha fått en avräkning från Stim på minst 200 kr.
  • För musikförlag gäller att förlaget under minst tre år i rad, föregående ansökan om medlemskap, årligen har fått utbetalningar från Stim med minst det belopp som utgör Skatteverkets vid var tid gällande omsättningsgräns för momsregistrering.

När du har skickat in uppgifterna nedan får du inom några dagar en blankett att fylla i. När du returnerat den kommer Stims styrelse besluta om ditt medlemsskap och så fort din ansökan är godkänd kommer du få ett välkomstbrev.

Läs gärna 3 fördelar med att vara medlem med rösträtt i föreningen Stim.

 
1 Från 2 Slutförd