Du som idag är ansluten till Stim kan här ansöka om att bli medlem med rösträtt.


Innan du fyller i formuläret nedan måste du se efter att du uppfyller kriterierna.

  • För att kunna bli medlem som musikskapare ska du under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen ha fått avräkning från Stim med minst 200 kr.
  • För musikförlag gäller att förlaget under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen har fått utbetalningar från Stim med minst det belopp som utgör Skatteverkets vid var tid gällande omsättningsgräns för momsregistrering.

När du har skickat in uppgifterna nedan får du inom några dagar en blankett att fylla i. När du returnerat den kommer Stims styrelse besluta om ditt medlemsskap och så fort din ansökan är godkänd kommer du få ett välkomstbrev.

Läs gärna 3 fördelar med att vara medlem med rösträtt i föreningen Stim.

 
1 Från 2 Slutförd