Fri fördelning av rättighetsandelar

Hur fördelas andelarna på låtarna när man är ett band som skriver ihop?

Man får göra precis hur man vill med fördelningen så länge alla inblandade är överens. Se till att det internt finns ett ”intyg om fri fördelning” som alla i bandet skriver under. Ni behöver inte skicka intyget till Stim men det är bra att ha om en tvist uppstår i framtiden.

Här kan du ladda ner intyget för fri fördelning (”Agreement of copyright split”).

Här kommer några förslag på hur fördelningen kan se ut mellan bandmedlemmar:

Förslagen är baserade på fördelningen 50 % musik och 50 % text.

C=Kompositör
A=Textförfattare
CA=Kompositör och textförfattare
AR=Arrangör

Du står själv för hela verket om de andra samtycker
Bandmedlem 1 = CA: 100 %
Ni delar lika, oavsett vem som gjort vad
Bandmedlem 1 = CA: 25 %
Bandmedlem 2 = CA: 25 %
Bandmedlem 3 = CA: 25 %
Bandmedlem 4 = CA: 25 %
Ni delar lika på musiken och du står själv för texten
Bandmedlem 1 = CA: 62,5 % (50 % + 12,5 %)
Bandmedlem 2 = C: 12,5 %
Bandmedlem 3 = C: 12,5 %

Bandmedlem 4 = C: 12,5 %

* Så här gör många grupper, någon skriver allt men gruppen arrangerar tillsammans. Ni måste givetvis komma överens om hur många andelar var och en ska ha. Ni kan exempelvis lika gärna dela lika.

De andra bandmedlemmarna sätts som arrangörer*

Bandmedlem 1 = CA: 85 %
Bandmedlem 2 = AR: 5 %
Bandmedlem 3 = AR: 5 %
Bandmedlem 4 = AR: 5 %

Om man inte själv sätter andelar på ett verk så fördelas andelarna enligt Stims fördelningsregler