Nyhet18 december 2019
Ett nytt avtal för musikanvändning i kommunerna har nu tecknats med SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det nya avtalet utgår från den faktiska musikanvändningen i den kommunala verksamheten och ersätter musikskapare i högre utsträckning än tidigare, vilket bidrar till mångfald och återväxt i Sveriges musikliv.

Avtalet med SKR är ett så kallat normalavtal som fungerar rådgivande till kommuner gällande licens för musikanvändningDet tidigare normalavtalet för kommunerna tecknades 1995 och byggde på ett öresbelopp per invånare – en trubbig modell som inte speglade den faktiska musikanvändningen i verksamheten. Sedan dess har mycket hänt i samhället och digitaliseringen har skapat nya möjligheter för musikanvändning.

Den nya avtalsmodellen speglar bättre den ökade användningen av musik och ger större möjlighet för varje kommun att själva påverka hur mycket man betalar. Detta eftersom kostnaden är kopplad till den faktiska musikanvändningen i nya avtalet.

Avtalet erbjuds till Sveriges samtliga 290 kommuner, med startdatum varierande mellan 2016 och 2019 beroende på tidigare avtalslängd. Avtalsperioden är 3 år alternativt 6 år beroende på från vilket år man tecknar och löper sedan vidare 1 år i sänder.