Medlem med rösträtt

Gör din röst hörd! Stimanslutna upphovspersoner och musikförlag kan även bli medlemmar med rösträtt i den ekonomiska föreningen Stim. Det innebär att du får delta i och rösta på stämman, där viktiga beslut om Stims framtid tas.

För att få rösträtt i den ekonomiska föreningen måste du vara aktiv i ditt musikskapande, det vill säga ha varit Stimansluten i fem år och ha fått utbetalningar de senaste tre av dessa. Medlemsinsatsen är 10 kronor. Du ansöker om röstberättigat medlemskap i den ekonomiska föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) u.p.a. genom att skicka in en medlemsansökan. Denna behandlas vid nästkommande styrelsemöte, varefter du ombeds underteckna ett medlemsavtal. 

När detta gjorts och avtalet också undertecknats av företrädare för Stim, blir du formellt röstberättigad medlem. Därefter blir du kallad till stämmor och får beslutsunderlag i form av årsredovisning och annan information hemskickad i samband med kallelse till Stims stämmor.   

Mejla namn, medlemsuppgifter och postadress till rostratt@stim.se så skickar vi ansökningshandlingar till dig.